Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Luft

Klimat

Varmare klimat

Varmare klimat

Klimatet håller på att förändras, och det är med stor sannolikhet huvudsakligen ett resultat av mänskliga aktiviteter, t. ex. förbränning av fossila bränslen. Allt färre menar att det handlar om naturliga variationer. 2000-talet var det varmaste årtionde som uppmätts, och de senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med ca 0,7 grader.

Läs mer >>
Navigering