Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Luft

Inom temat Luft kan du läsa om forskning som berör bland annat klimat, växthuseffekten, luftföroreningar och ozonskiktet.

Klimat

Varmare klimat

Varmare klimat

Klimatet håller på att förändras, och det är med stor sannolikhet huvudsakligen ett resultat av mänskliga aktiviteter, t. ex. förbränning av fossila bränslen. Allt färre menar att det handlar om naturliga variationer. 2000-talet var det varmaste årtionde som uppmätts, och de senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med ca 0,7 grader.

Läs mer >>

Växthusgaser

Växthuseffekt och växthusgaser- vad är det egentligen?

Växthuseffekt och växthusgaser- vad är det egentligen?

Miljöportalen tar ett grepp om växthuseffekten och förklarar hur det förhåller sig och varför vissa gaser är farligare än andra.

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Vindens vinande ger el

I alla tider har människan tagit vara på vindens energi, för att driva kvarnar, pumpar och båtar. Att omvandla energin till el är en modernare teknik, och vindkraft är den snabbast växande förnybara energikällan. Vindkraftverken ger inga föroreningar men de bullrar och stör landskapsbilden, särskilt som de helst står i öppna landskap där det blåser mest.

Läs mer >>

Bladens klyvöppningar viktiga för ozonforskningen

På växternas blad sitter små öppningar som kallas Klyvöppningar eller stomata. Klyvöppningarna utgör bara omkring en procent av bladytan men är väldigt viktiga för växten.

Läs mer >>
Navigering