Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Kemi

Miljögifter

Är bildäck en fara för miljön?

Är bildäck en fara för miljön?

När det gäller bilar och miljön är det kanske främst bränslet och förbränningen som för tankarna till utsläpp, men bilen lämnar efter sig många andra giftiga ämnen. Varje år slits ungefär 10 000 ton gummi av från däck på bilar i Sverige. En stor mängd hälso- och miljöskadliga ämnen kommer på så sätt ut i vattnet och luften.

Läs mer >>

Miljögifterna runt omkring oss

Miljögifterna runt omkring oss

I takt med att befolkningen ökar används allt mer kemikalier som påverkar vår miljö och hälsa. Efter att miljöfokus länge legat på utsläpp från industrier och lantbruk sätts nu vår konsumtion under lupp för att skydda ekosystemen.

Läs mer >>
Navigering