Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Kemi

Inom temat Kemikalier kan du läsa om olika kemiska ämnen och deras påverkan på miljön och vår hälsa.

Miljögifter

Är bildäck en fara för miljön?

Är bildäck en fara för miljön?

När det gäller bilar och miljön är det kanske främst bränslet och förbränningen som för tankarna till utsläpp, men bilen lämnar efter sig många andra giftiga ämnen. Varje år slits ungefär 10 000 ton gummi av från däck på bilar i Sverige. En stor mängd hälso- och miljöskadliga ämnen kommer på så sätt ut i vattnet och luften.

Läs mer >>

Miljögifterna runt omkring oss

Miljögifterna runt omkring oss

I takt med att befolkningen ökar används allt mer kemikalier som påverkar vår miljö och hälsa. Efter att miljöfokus länge legat på utsläpp från industrier och lantbruk sätts nu vår konsumtion under lupp för att skydda ekosystemen.

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Miljövänligt ämne tätar Hallandsåstunneln

I vårt kemikaliesamhälle kan ett och samma ämne dyka upp i de mest skilda sammanhang. Det är därför somliga genast tänker på potatischips så fort tunnelbygget genom Hallandsåsen kommer på tal. Men vad förenar tunneln med glättat papper och hembryggt öl?

Läs mer >>

Tvätta mark!

Tiotusentals gamla industriområden runtom i landet är förgiftade av kemikalier och tungmetaller. Precis som oljeutsläpp till havs måste marken saneras för att det ska gå att bygga där utan risker för miljö och hälsa. Det finns flera metoder för marksanering.

Läs mer >>