Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Vindkraftverk

Vindens vinande ger el

I alla tider har människan tagit vara på vindens energi, för att driva kvarnar, pumpar och båtar. Att omvandla energin till el är en modernare teknik, och vindkraft är den snabbast växande förnybara energikällan. Vindkraftverken ger inga föroreningar men de bullrar och stör landskapsbilden, särskilt som de helst står i öppna landskap där det blåser mest.

Ett vindkraftverk består av rotorbladen, en växellåda, en generator och en liten motor som vrider vindkraftverket mot vindriktningen. Vinden får rotorbladen att snurra, och rotationen omvandlas till el i generatorn.

I början av 2002 fanns det ca 600 vindkraftverk i Sverige och fram till 2005 gick utbyggnaden långsamt p.g.a. krångliga regler och bristande intresse bland kommunalpolitiker. Trenden bröts då bl.a. tillståndsgivningen förenklades och de moderna vindkraftverken visade en mycket bättre effektivitet. Den svenska statens målsättning är att uppfylla de klimatmål som EU satt upp vilket innebär 7% av Sveriges elproduktion år 2015 ska komma från vindkraft.

Vindkraftverket startar när det blåser ungefär tre till fyra meter per sekund, och stannar om det blåser kraftigare än 25 meter per sekund. När det inte blåser kan man använda el från vatten­kraften, om man sparat vatten i magasinen under tiden det blåst.

Svårplacerade kraftverk

Bästa placeringen för vindkraftverk är där det blåser mest och också borde störa människor minst: ute på havet eller i fjällen. Men det har varit trögt att få igång utbyggnaden. Motståndarna tycker att vindsnurrorna bullrar och förstör landskapsbilden. Somliga har oroat sig för att fåglar inte skulle se de snurrande rotorbladen och flyga in i dem. Men ornitologer har studerat hur fåglarna gör när de närmar sig Sveriges största vindkraftpark med sju vindkraftverk vid Utgrunden i Kalmar­sund. Redan på 500 meters håll ser fåglarna vindsnurrorna och svänger antingen lite åt sidan eller stiger och flyger över dem.

Tyskland bäst i världen

Tyskland är det land i världen som producerar mest el från vindkraftverk. Dan­mark planerar att år 2025 få hälften av all el från vindkraft. Blåsiga sommardagar kommer så 100 procent av elen från vindkraftverken. En av världens största vindfarmer ligger 20 kilometer utanför Danmarks västkust på Horns­rev. Riktigt små och riktigt stora vindkraftverk blir dyra. Men sedan 1990 har vind­kraftverkens effekt ökat kraftigt, och den vanligaste storleken ligger på 1500 - 2000 kW.

Foto: Kentaroo Tryman
Text: Malin Wahlstedt

Publicerad: 2003-08-20
Senast uppdaterad: 2010-04-21