Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Energi

Sol och vind

Vindens vinande ger el

Vindens vinande ger el

I alla tider har människan tagit vara på vindens energi, för att driva kvarnar, pumpar och båtar. Att omvandla energin till el är en modernare teknik, och vindkraft är den snabbast växande förnybara energikällan. Vindkraftverken ger inga föroreningar men de bullrar och stör landskapsbilden, särskilt som de helst står i öppna landskap där det blåser mest.

Läs mer >>

Ljus blir el

Ljus blir el

Solljus är livets drivkraft, och är jordens överlägset viktigaste energikälla. Det finns många sätt att omvandla energin till elektricitet. Men det enda sättet att göra el direkt av solljus är med hjälp av solceller.

Läs mer >>