Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Kärnkraftverk

Kärnkraft – rent men farligt

Med kärnkraft slipper man utsläpp av växthusgaser och utsläpp av skadliga gaser i atmosfären. På det sättet är kärnkraften väldigt ren. Nackdelarna ligger istället i början och slutet av kedjan – i uranbrytningen respektive hanteringen av avfallet.

Uranbrytningen medför stora skador på natur och miljö. Halterna av uran är låga och malmen bryts i dagbrott vilket orsakar sår i naturen. Gruvarbetarna drabbas av cancer i större utsträckning än normalt.

Kärnavfallet är radioaktivt och måste hållas avskilt i 100 000 år. Ännu har inte avfallsfrågan blivit slutgiltigt löst, utan avfallet lagras tills vidare i väntan på en slutförvaringsplats.

Fission är en kedjereaktion, som fortsätter av sig själv om inget stoppar den. Om den löper amok kan den orsaka en härdsmälta, vilket är den allvarligaste formen av kärnkraftsolycka. Beroende på hur kärnkraftsverket är konstruerat leder en härdsmälta till utsläpp av radioaktiv strålning till omgivningen. Den allvarligaste kärnkraftsolyckan hittills var den i Tjernobyl 1986, där det radioaktiva nedfallet spreds över Sverige.

Foto: Kentaroo Tryman
Text: Malin Wahlstedt

Publicerad: 2003-08-20
Senast uppdaterad: 2010-04-26

Navigering