Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Glödlampa

Vilka sorters energi finns?

Energi kan delas in i förnybar och icke förnybar energi. Icke förnybar energi kommer från jordens lager och är antingen fossila bränslen eller kärnkraft. Förnybara energikällor kan delas upp i flödesresurser och fondresurser.

Icke förnybar energi

Icke förnybar energi kommer från jordens lager och är antingen fossila bränslen eller kärnkraft.

Till de fossila bränslena räknas olja, kol och naturgas. När man förbränner fossila bränslen bildas koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten. Förbränning av kol släpper ut mest koldioxid, naturgas minst.

De fossila bränslena bildades för miljoner år sedan av döda växt- och djurdelar. Processen pågår hela tiden, men det går så långsamt att bränslena ändå räknas som icke förnybara.

Uran, bränslet för kärnkraft, är också en lagerresurs från jordens inre, men är inte fossil energi. Här är problemet istället radioaktivitet: vid brytningen i uran­gruvorna, från kärnkraftverken vid en kärnkraftsolycka eller från det utbrända avfallet.

Förnybara energikällor

Förnybara energikällor kan delas upp i flödesresurser och fondresurser. Flödes­resurser kommer till jorden oavsett vad vi gör, som vind, sol och vatten, och det är bara att ta tillvara.

Fond­resurser däremot är bioenergi från åker och skog, som drivs av solen och kan vara outtömliga om de inte överutnyttjas. Men om man tär på kapitalet så minskar räntan.

När man eldar biobränslen (ved, energiskog eller biogas) släpps koldioxid ut, men det är koldioxid som legat lagrad en kortare tid i växterna och som tas upp av andra växter.

Torv är ett problematiskt mellanting. Somliga definierar det som ett förnybart bränsle, andra som icke förnybart. Torv är inte fossilt, men en torvmosse har tagit tiotusentals år att bilda, så den kol­dioxid som frigörs vid förbränning bidrar till växthuseffekten.

El är inte samma som energi

Man skiljer mellan primära energikällor och energibärare.

Både el och vätgas är energibärare som kan produceras av många olika primära energikällor: solstrålning, vind, fossila bränslen och biomassa. Om elen/vätgasen är miljövänlig eller ej och till exempel påverkar växthuseffekten beror på vad den producerats av.

Metan kan komma från antingen biogas eller naturgas. Metan är energibäraren, medan organiskt material är den primära energikällan för biogas, och fossilgas är energikällan för det som vanligen kallas naturgas.

Foto: Jan-Olov Yxell
Illustration: Maj Persson
Text: Malin Wahlstedt

Publicerad: 2003-09-09
Senast uppdaterad: 2010-04-21

Navigering