Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Energi

Allmänt om energi

Vilka sorters energi finns?

Vilka sorters energi finns?

Energi kan delas in i förnybar och icke förnybar energi. Icke förnybar energi kommer från jordens lager och är antingen fossila bränslen eller kärnkraft. Förnybara energikällor kan delas upp i flödesresurser och fondresurser.

Läs mer >>