Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Energi

Inom temat Energi kan du läsa om forskning som berör bland annat energikällor, energianvändning och uppvärmning.

Allmänt om energi

Vilka sorters energi finns?

Vilka sorters energi finns?

Energi kan delas in i förnybar och icke förnybar energi. Icke förnybar energi kommer från jordens lager och är antingen fossila bränslen eller kärnkraft. Förnybara energikällor kan delas upp i flödesresurser och fondresurser.

Läs mer >>

Framtidens energi

Stjärnornas energi

Stjärnornas energi

Fusion är energikällan i alla stjärnor och därmed vår egen sol. Det finns redan 10^22 eller 10 000 000 000 000 000 000 000 fusionsreaktorer i universum – en i varje stjärna. Om vi bara lär oss att utnyttja fusion så får vi tillgång till en i det närmaste oändlig energikälla.

Läs mer >>

Bergvärme & fjärrvärme

Marken värmer huset

Marken värmer huset

Nere i berggrunden är det varmt. Mycket varmt. Samma värme som man kan ana i Islands varma källor, samma smälta berg som sprutar upp ur vulkaner finns under fötterna på oss alla, fast olika långt ner. Och den värmen går att utnyttja.

Läs mer >>

Varmt vatten värmer villan

Varmt vatten värmer villan

Fjärrvärme är varmvatten som leds i rör från värmeverk eller andra värmekällor för att värma upp bostadshus och andra byggnader, istället för att varje hus ska ha sin egen värmepanna. Det är ett effektivt sätt att värma upp hus, och går att göra på ett miljövänligt sätt.

Läs mer >>

Biobränslen

Vedeldning – naturligt mysigt eller stinkande miljöfarligt?

Vedeldning – naturligt mysigt eller stinkande miljöfarligt?

Att elda med ved kan ses som mysigt och naturligt eller stinkande och miljöfarligt. Båda åsikterna är riktiga, på sitt sätt. Att det är mysigt med en öppen brasa kan väl ingen säga emot, men är det ett vettigt sätt att värma upp huset?

Läs mer >>

Kärnkraft

Kärnkraft – rent men farligt

Kärnkraft – rent men farligt

Med kärnkraft slipper man utsläpp av växthusgaser och utsläpp av skadliga gaser i atmosfären. På det sättet är kärnkraften väldigt ren. Nackdelarna ligger istället i början och slutet av kedjan – i uranbrytningen respektive hanteringen av avfallet.

Läs mer >>

Smarta lösningar finns i naturen

Smarta lösningar finns i naturen

100 000 år är en tidsrymd så lång att den är närmast omöjlig för en människa att föreställa sig. Ändå är det just vad vi måste göra när vi ska bestämma hur använt kärnbränsle från kärnkraftverk ska förvaras. – De lösningar som verkar bra idag behöver inte alls vara det i det här väldiga perspektivet, förklarar Barry D. Solomon. Han är professor vid Michigan Technological University och föredrar förnyelsebara källor som energiskog.

Läs mer >>

Sol och vind

Vindens vinande ger el

Vindens vinande ger el

I alla tider har människan tagit vara på vindens energi, för att driva kvarnar, pumpar och båtar. Att omvandla energin till el är en modernare teknik, och vindkraft är den snabbast växande förnybara energikällan. Vindkraftverken ger inga föroreningar men de bullrar och stör landskapsbilden, särskilt som de helst står i öppna landskap där det blåser mest.

Läs mer >>

Ljus blir el

Ljus blir el

Solljus är livets drivkraft, och är jordens överlägset viktigaste energikälla. Det finns många sätt att omvandla energin till elektricitet. Men det enda sättet att göra el direkt av solljus är med hjälp av solceller.

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Energiskog - flera flugor i en smäll

Energiskog ger förnybart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Den odlas på åkermark som för tillfället inte behövs för att odla spannmål, eller som inte är så lämpad att odla på. Men energigrödor kan lösa andra problem på samma gång. De kan ta upp näringsämnen från reningsverk, tungmetaller i åkerjord eller binda marken där jorden lätt sköljs bort.

Läs mer >>