Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
trafikskylt_sxc_sundstrom.jpg

Smått med stora risker?

Nanoteknologins möjligheter är stora men man känner knappt till några risker – något som kan göra en försiktig person misstänksam. Något som utmålas som så fantastiskt bra är ofta förknippat med lika fantastiska risker. Men det krävs tid och ansträngningar för att hitta och förebygga dessa.

Nanotekniken hanterar per definition väldigt små saker. Litenheten utgör i sig ett problem eftersom partiklarna är svåra att mäta och svåra att se. Det finns också generella risker med högteknologi. Problem med teknik i forskningsfronten kan hamna bortom vår horisont där vi inte förmår hantera dem. Man kan jämföra med kärnkraften, en teknik som vi kan hantera så länge allt fungerar som det ska, men där problem och störningar kan vara svåra att rå på.

Teknik kan missbrukas

Kraftfull teknik kan alltid missbrukas om fel krafter drar nytta av den. Säkert kommer nanovapen att utvecklas. Än så länge har ingen skandal inträffat, men det är kanske bara en tidsfråga.
Kemikalieinspektionen är den myndighet som reglerar hantering av farliga ämnen. Men de har ännu inte börjat hantera nanoteknologin eftersom de behöver lagar och regler att tillämpa. Och innan det går att bygga upp regler för ny teknik måste denna definieras så att man vet vad man pratar om och kan mäta. Man börjar med standardisering och sätter namn på strukturerna så att de går att mäta.
Först därefter kan man formulera regler, antingen innan tekniken kommer i bruk eller successivt, vartefter den sprids till nya områden. Risken är att tekniken utvecklas snabbare än reglerna, så att myndigheterna aldrig hinner ikapp. Samhällets kontroll av tekniken kan också ha brister.

Livscykelanalys behövs

För en heltäckande bild av nanoteknikens miljörisker behövs en livscykelanalys av alla miljöaspekter från utvinning av råvaran, över tillverkning, transporter och användning, till skrotning.
Stabila nanopartiklar kan utgöra problem både i arbetsmiljön och den yttre miljön. Även mindre nanosystem kan få okontrollerade effekter. Nanopartiklar som sprids upp till atmosfären kan utlösa regn när de slår sig ihop med molndroppar som blir så tunga att de faller till marken.
Partiklar och damm uppmärksammas eftersom det redan finns strukturer uppbyggda kring det. De hälsorisker man sett är inte stora men alla är inte kartlagda. Nanopartiklar kommer ut i miljön genom slitage. Nanopartiklar som andas in kan passera blod-hjärnbarriären och på så sätt nå hjärnan. Man vet inte vilka risker det kan medföra.

Nanoteknik i solkräm och mediciner

En annan användning av nanoteknik är i solkräm, där nanopartiklar ger ett bättre solskydd. Sådan kräm är ofarlig, såvida man inte samtidigt använder rakvatten eller parfym. Alkoholen löser nämligen upp krämen och släpper nanopartiklarna fria.
I medicinsk tillämpning av nanoteknik kan man konstruera celler som bygger upp sig själva. Men vad händer om dessa löper amok? Kroppen behöver ett immunförsvar – men det finns autoimmuna sjukdomar där själva immunförsvaret löper amok. En verksam medicin är också alltid farlig om den används på fel sätt.

Foto: Sundstrom, Stockxchange
Text: Malin Wahlstedt

Publicerad: 2008-09-02
Senast uppdaterad: 2010-04-21

Navigering