Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Ko_FotoHelenSylvan2.jpg

Så tar du klimathänsyn i mataffären

Välj rätt i mataffären – och bidra till att bromsa växthuseffekten. Nötkött är den största klimatboven och vegetabilier orsakar allra minst utsläpp. Det viktigaste är alltså inte valet mellan ekologisk och lokalproducerad kontra traditionellt producerad mat, utan vad vi väljer att äta. Det visar forskning från Chalmers.

Produktionen av mat i världen står för omkring en fjärdedel av de totala utsläppen av växthusgaser. Det är ungefär dubbelt så mycket som utsläppen från världens transporter. Växthusgasutsläpp från mat skiljer sig från utsläpp från energi och transporter. När man talar om klimatet är det ofta fokus på koldioxid och fossila bränslen, men de viktigaste växthusgaserna från matproduktion är dikväveoxid (lustgas) och metan. Jämfört med koldioxid är både dikväveoxid och metan effektivare växthusgaser, det vill säga mer skadliga för klimatet.
- Så länge transporten av mat inte sker med flyg, är koldioxidutsläppen från transporterna av mat obetydliga jämfört med utsläppen av dikväveoxid och metan som uppstår i jordbruket när maten produceras, säger Stefan Wirsenius, forskare vid avdelningen Fysisk resursteori på Chalmers.

Nötkött största klimatboven

Gödslad mark släpper ifrån sig dikväveoxid när kväve genom naturliga processer omvandlas mellan olika former. Mat som det krävs mycket mark för att producera, till exempel kött, ger därför höga utsläpp av dikväveoxid. Nötkött orsakar dessutom stora utsläpp av metan som bildas i kornas magar vid matsmältningen. Sammantaget gör detta nötkött till den största klimatboven bland livsmedel. Ett kilo nötkött orsakar ungefär tio gånger högre utsläpp av växthusgaser än kyckling och mer än femtio gånger högre utsläpp än bönor.

Ny teknik ingen lösning

- Det finns inget sätt att avsevärt minska dessa utsläpp med tekniska lösningar eller förändringar i produktionssätt, säger Stefan Wirsenius. Djuren kräver sitt foder för att växa, och hur kornas magar fungerar kan vi inte ändra på.
De stora skillnaderna i utsläpp mellan olika slags mat kommer alltså att kvarstå, även om man sätter in åtgärder för att minska utsläppen från produktionen. På det viset skiljer sig jordbruket från energi- och transportsektorerna, där man genom att hitta nya tekniska lösningar har möjlighet att minska utsläppen radikalt.
- Konsumtions- och livsstilsvalen har större potential att påverka hur mycket växthusgaser som släpps ut från livsmedel, än ny teknik, fastslår Stefan Wirsenius. Vilken typ av mat vi äter är generellt mycket viktigare än var och hur den har producerats.

Ansvarstagande köttätare

Vegetabilier är överlägset mer klimatvänligt än animalisk föda. Vad ska den göra som vill fortsätta äta kött, men samtidigt ta hänsyn till utsläpp av växthusgaser från maten?
- Ät kyckling eller fläskkött, råder Stefan Wirsenius. De ger 90 respektive 70 procent mindre utsläpp av växthusgaser än nötkött.

Intervju med Stefan Wirsenius, universitetslektor vid Avdelningen för fysisk resursteori, Institutionen för energi och miljö, Chalmers tekniska högskola.

Stefan Wirsenius, Chalmers tekniska högskola

Foto: Helen Sylvan
Text: Sara Örtegren

Publicerad: 2008-11-26
Senast uppdaterad: 2010-05-04

Navigering