Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Dokumentåtgärder

Hem

Denna webbplats uppdateras inte längre.

Vi hänvisar istället till Göteborgs miljövetenskapliga centrums webbplats, där du kan läsa mer om Chalmers och Göteborgs universitets forskning kring miljö och hållbar utveckling.

www.chalmers.se/gmv

På tapeten inom miljön

bild på knölval

På Miljöportalen kan du läsa om forskning om miljö och hållbar utveckling från Göteborgs universitet och Chalmers.

Läs mer >>